Informacje dla członków klubu

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ NA KOLEJNY OKRES

 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na rok 2020 należy składać przez portal PZSS.

Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do tego portalu. Jeżeli jeszcze do niego nie logowaliście się, to należny to zrobić i przede wszystkim sprawdzić czy wpisane tam dane są kompletne i poprawne. Adres do portalu  https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem to złość to do Zarządu klubu.

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”, po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”. Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”. Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski ” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

Wnioski o przedłużenie licencji można składać od 1 listopada do końca stycznia – jest to nasz wymóg klubowy. Zawodnicy, którzy będą składać wnioski po 31 stycznia będą ponosili dodatkowe opłaty za obsługę extra.

W związku ze zmianą „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, dotychczasowy wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej w wersji papierowej z wykazanymi startami przestał być stosowany. Stary wniosek papierowy już nie obowiązuje, jednakże trzeba przekazać do klubu informację, że obowiązkowe starty do przedłużenia licencji zostały wykonane. Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji, więc należy dostarczyć do klubu informację gdzie odbyły się brakujące starty. Zawodnicy, którzy mają starty wykonane na naszych zawodach Klubu Strzeleckiego LOK CZART w Suchej Beskidzkiej nie muszą nic dostarczać, sprawdzimy to na podstawie naszej bazy, natomiast zawodnicy, którzy startowali na zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację gdzie i jaki start, (jaka dyscyplina) się odbył – forma przekazania tej informacji jest dwojaka emailem na nasz adres lub papierowo do Zarządu klubu.

Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów to należy dostarczyć komunikat z tych zawodów potwierdzony przez organizatora.

Starty wymienione we wnioskach są weryfikowane, jeżeli startu nie będzie można potwierdzić wniosek nie będzie dalej procesowane.

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2020 w wysokości 60 zł należny wnieść na konto klubu lub wpłacić bezpośrednio w Zarządzie klubu przed złożeniem elektronicznie wniosku.

W tytule przelewu należny wpisać: Nazwę klubu, imię i nazwisko, 2020-przedłużenie licencji zawodniczej

Aby wniosek był rozpatrywany, należy też opłacić składkę członkowską na rok 2020.

Opłata za przedłużenie licencji, wpłacana na konto klubu, składa się z opłat: 50zł dla PZSS i 10zł dla MZSS.

Konto klubu:

Bank: PEKAO SA

76 1240 4722 1111 0000 4850 5585

W przypadku problemów z logowaniem do portalu PZSS, jakichkolwiek pytań i niejasności prosimy o kontakt z Zarządem klubu.

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, czyli:

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok 2019,

– startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez MZSS lub PZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów, czyli:jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:

– 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
– jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
– jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Przykładowo warunek startów jest spełniony jeżeli ktoś wystartował w roku 2018 od momentu przyznania licencji (miesiąc przyznania jest podany w numerze licencji):
– w konkurencjach pistoletowych (kulowych lub pneumatycznych) 4 razy
– w konkurencjach karabinowych (kulowych lub pneumatycznych) 2 razy
– w konkurencjach ze strzelby gładkolufowej 2 raz

Starty mogą być na jednych zawodach, jako start nie są liczone zawody, ale udział w konkurencji, czyli na jednych zawodach można klika razy wystartować i wtedy każdy start w konkurencji jest liczony oddzielnie.

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w 2019 do przedłużenia licencji na rok 2020 będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z wymogami PZSS. Wpłata gotówką przed egzaminem.

Egzaminy będą organizowane po wcześniejszym, minimum 2-tygodniowym zgłoszeniu do PZSS chęci przeprowadzenia takiego egzaminu.