REALIZOWANE ZADANIA - LOK/CZART 2018

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

ZARZĄD

Realizacja zadań publicznych

Gmina Sucha Beskidzka

1. Prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
2. Popularyzacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji w 2014 r.
    w formie zajęć, treningów oraz zawodów strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej.
3. Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży
    w różnych dyscyplinach sportu.
4. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zajęć sportowych oraz organizowanie otwartych zawodów
   sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w strzelectwie sportowym
   w 2014 roku.

Powiat Sucha Beskidzka  

  Prowadzenia szkoleń dla młodzieży ze Szkół Ponad Podstawowych powiatu suskiego w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej i kulowej
  w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej.


Gmina Andrychów


Popularyzacja sportów łączności oraz miasta Andrychów poprzez:
- zorganizowanie i przeprowadzenia zawodów HF/UHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa okazji dni Andrychowa.
- zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z okazji 25-lecia Klubu Łączności LOK "DELTA" SP9KUP pod patronatem Burmistrza Andrychowa.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego