Regulamin konkurencji Kdw-10L

Regulamin konkurencji
Kdw-10L- Karabin dowolny 10 strzałów

1. Miejsce rozgrywania konkurencji:
Strzelnica Sportowa LOK – Sucha Beskidzka
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Makowska

2. Zasady rozgrywania konkurencji
Konkurencja Karabin dowolny rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF
Odległość: 25 m
Cel: Papierowa tarcza strzelecka.
Oddawanie strzałów: Postawa – leżąc
Inne: – na stanowisku strzeleckim może znajdować się tylko jeden karabin
– w czasie trwania konkurencji należy stosować wskaźniki bezpieczeństwa
– dopuszczalne jest stosowanie strojów i wyposażenia wyczynowego zgodnego z przepisami ISSF
– zgodnie z przepisami ISSF zabronione jest stosowanie aktywnych ochronników słuchu.
– zalecane jest stosowanie okularów ochronnych oraz pasywnych ochronników słuchu
W czasie konkurencji wydawane są komendy:
CZAS PRZYGOTOWAWCZY 5 MINUT
KONIEC CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO
SERIA PRÓBNA PIĘCIO STRZAŁOWA CZAS 5 MINUT START
SERIA OCENIANA DZIESIĘCIO STRZAŁOWA CZAS 10 MINUT START
STOP ROZŁADUJ
Przebieg konkurencji:
Tylko i wyłącznie na wezwanie sędziego zawodnicy mogą zajmować wskazane stanowiska strzeleckie.
Czas przygotowawczy: 5 min
Strzały próbne: 5 strzałów – do tarczy próbnej – czas 5 min
Strzały oceniane 5 + 5 strzałów do dwóch tarcz – czas 10 min
Broń i amunicję można wyciągnąć z pojemników / kaset na stanowisku strzeleckim na polecenie prowadzącego strzelanie – na komendę CZAS PRZYGOTOWAWCZY.
Po komendzie SERIA PRÓBNA PIĘCIO STRZAŁOWA CZAS 5 MINUT START lub SERIA OCENIANA DZIESIĘCIO STRZAŁOWA CZAS 10 MINUT START zawodnik ładuje po jednym naboju oddaje kolejne strzały. W czasie serii ocenianej 10 strzałowej zawodnik bez dodatkowych komend ładuje broń samodzielnie i oddaje strzały, po pięć strzałów do każdej tarczy ocenianej.
Po zakończeniu serii ocenianej, broń do pojemników/kaset można schować dopiero po sprawdzeniu przez sędziego.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicach każdorazowo po usłyszeniu komendy STOP należy natychmiast przerwać strzelanie.

3. Broń i amunicja
Może być używany karabin dowolny na naboje bocznego zapłonu typu Long Rifle o kalibrze 5,6 mm 0,22”LR, który spełnia wymogi zgodnie z ISSF w zakresie karabinu dowolnego.

4. Ocena tarcz
Ze względów technicznych ocena tarcz odbywa się w biurze obliczeń zawodów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez sędziów pomocniczych.

5. Wyłonienie zwycięzcy
W celu wyłonienia zwycięzcy w konkurencji sumuje się uzyskane punkty tym samym rezultat końcowy zawodnika.
Zawodnik z najwyższą ilością punktów zwycięża konkurencję.
W przypadku, gdy wystąpią takie same rezultaty końcowe u zawodników wygrywa ten kto ma większą ilość dziesiątek centralnych, jeśli nie można nadal wskazać jednoznacznie zwycięscy, oceniana jest uzyskana ilość punktów w tarczy drugiej, wygrywa ten kto ma większą ilość punktów w tarczy drugiej, jeśli nadal nie pozwala to na wyłonienie zwycięzcy dla miejsc 1-3 analizowane są poszczególne punkty tarczy drugiej ilość uzyskanych 10, 9, 8, itd. zwycięzcę wskazuje się na podstawie uzyskanych największej ilości poszczególnych punktów od największych, dla miejsc od czwartego zajmowane są miejsca ex aequo.

6. Bezpieczeństwo
Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów spowoduje dyskwalifikację.