Regulamin konkurencji – strzelba dynamiczna 5 strzałów – STANDARD

Regulamin konkurencji
Strzelba dynamiczna – 5 strzałów – STANDARD

1. Miejsce rozgrywania konkurencji:
Strzelnica Sportowa – Sucha Beskidzka
34-200 Sucha Beskidzka ul. Makowska

2. Zasady rozgrywania konkurencji
Konkurencja: Strzelba taktyczna – Standard
Odległość celu: 15 – 17 m
Cel: stalowe
Oddawanie strzałów: Uzależnione od ustawienia toru, postawa Stojąca.
Czas: nieograniczony – pomiar w konkurencji
Inne: – na stanowisku strzeleckim może znajdować się tylko jedna strzelba
– zalecane jest stosowanie okularów ochronnych oraz ochronników słuchu
W czasie konkurencji wydawane są komendy:
ŁADUJ
UWAGA – Start po sygnale Timera
STOP ROZŁADUJ
Przebieg konkurencji:
– broń i amunicję można wyciągnąć z pojemników / kaset na stanowisku strzeleckim w czasie przygotowawczym po komendzie – czas przygotowawczy
– po komendzie ŁADUJ zawodnik wprowadza magazynek do karabinu, przeładowuje broń
– po komendzie UWAGA oczekuje na sygnał Timera, po sygnale Timera rozpoczyna przebieg konkurencji oddając 5
strzałów do ustawionych celów. W czasie trwania konkurencji zawodnik samodzielnie doładowuje broń. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicach każdorazowo po usłyszeniu komendy STOP należy natychmiast przerwać strzelanie.

3. Broń i amunicja
Może być używany strzelby typu bok, mechanicznym przyrządami celowniczymi, na naboje kaliber wago miarowy 12 max. 28 g

4. Ocena rezultatu
Zawodnik otrzymuje 10 pkt za każdy trafiony cel oraz kare czasową 10 sekund za cel nie trafiony, niewłaściwa kolejność ostrzeliwanych celów. Suma uzyskanych wyników podzielona przez czas, w którym zawodnik prowadził ostrzał celów plus czas kary, tworzy współczynnik zwany dalej FAKTOR z dokładnością do czwartego miejsca po przecinku.

5. Wyłonienie zwycięzcy
W celu wyłonienia zwycięzcy w konkurencji, ocenia się współczynnik FAKTOR, uzyskany najwyższy wynik wskazuje zwycięzcę konkurencji. Z uwagi na bardzo dokładne pomiary czasy mało prawdopodobne jest uzyskanie identycznego wyniku. Dla miejsc od 4 miejsca ustala się ex aequo

6. Bezpieczeństwo
Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, wyznaczonych kątów bezpieczeństwa w czasie trwania konkurencji, przepisów PZSS lub zasad określonych w regulaminie zawodów spowoduje dyskwalifikację.