SZKOLENIE STRZELECKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2022

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że w dniu 26.06.2022r. zostały wysłane wiadomości z potwierdzeniem
przyjęcia dziecka na szkolenie strzeleckie. Przypominamy o przesłaniu scanu uzupełnionego oświadczenia, załączonego do wiadomości do dnia 30.06.2022r.

W dniu 5 lipca o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne z kursantami oraz rodzicami, a zaraz po nim rozpoczną się pierwsze zajęcia. Prosimy o przyniesienie w tym dniu oryginału oświadczenia.

Informujemy, że została utworzona lista rezerwowa. W przypadku nie wysłania scanu
oświadczenia przez osoby zakwalifikowane w terminie do 30 czerwca taka
osoba zostaje skreślona z listy zakwalifikowanych uczestników.

 

 

 

Szkolenie strzeleckie dla dzieci i młodzieży – LATO 2022

Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od lat 12 do lat 18 na bezpłatne szkolenia strzeleckie, które odbywać się będą na terenie strzelnicy sportowej w Suchej Beskidzkiej na ul. Makowskiej.

Szkolenia odbywać się będą w miesiącu lipcu w następujących terminach:

– dwa razy w tygodniu od godziny 10.00 do godziny 13.00 w następujących dniach: 05.07., 07.07.,12.07.,14.07.,19.07.,21.07.,26.07. (wtorki oraz czwartki) i zostaną zakończone podsumowującymi zawodami strzeleckimi w dniu 31.07.2022r. (niedziela). Ponadto w trakcie szkoleń przewiduje się poświęcić jeden dzień na pokazanie grupie rożnych rodzajów broni, które są w posiadaniu Stowarzyszenia LOK w Suchej Beskidzkiej.

Tematyka szkolenia:

  • zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

  • wzorcowy regulamin strzelnicy

  • krótka historia broni

  • budowa i rodzaje broni

  • pozycje strzeleckie i zasady celowania

  • strzelanie z karabinu na dystansie 25 i 50m

  • strzelanie z pistoletu na dystansie 25m

  • składanie, rozkładanie, czyszczenie i konserwacja broni.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na szkolenie rozpocznie się w poniedziałek 13 czerwca i trwać będzie do niedzieli 26 czerwca, bądź krócej w zależności od liczby dostępnych miejsc.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wysłać na adres meilowy : klub@lok-czart.pl następujące dane:

– imię i nazwisko kursanta, wiek, tel. kontaktowy do opiekuna i kursanta oraz adres zamieszkania. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną i poproszone o przesłanie scanu oświadczenia i zgody opiekuna prawnego (załącznik).

Załączniki:

  1. Regulamin szkoleń strzeleckich dla dzieci i młodzieży Lato 2022

  2. Oświadczenie i zgoda opiekuna prawnego