Składki członkowskie

Wpisowe od Klubu Strzeleckiego LOK „CZART” wynosi 200,00 zł

Młodzież szkolna do 21 lat, wpisowe do Klubu Strzeleckiego LOK „CZART” wynosi  100,00 zł

Składka roczna 240,00 zł  –  płatna do 31 marca

 – składka półroczna 120,00 zł  –  za pierwszą połowę roku płatna do 28 lutego

 – składka półroczna 120,00 zł  –  za drugą połowę roku płatna do 31 sierpnia

Młodzież szkolna do 21 lat, składka roczna 120 zł  –  płatna do 31 marca

 – składka półroczna 60,00 zł  –  za pierwszą połowę roku płatna do 28 lutego

 – składka półroczna 60,00 zł  –  za drugą połowę roku płatna do 31 sierpnia.