Cennik i składki

Harmonogram opłacania składek członkowskich Klubu Strzeleckiego LOK CZART w Suchej Beskidzkiej

  • Składka roczna 240,00 zł – płatna do 31 marca.
  • Składka półroczna 120,00 zł za pierwszą połowę roku – płatna do 28 lutego.
  • Składka półroczna 120,00 zł za drugą połowę roku – płatna do 31 sierpnia.
  • Młodzież szkolna do 23 lat – 120,00 zł – płatne do 31 marca.
  • Składka półroczna 60.00 zł za pierwszą połowę roku – płatna do 28 lutego.
  • Składka półroczna 60.00 zł za drugą połowę roku – płatna do 31 sierpnia.
  • Wpisowe do KS LOK CZART, dla nowych członków wynosi 0,00 zł.
  • Ponowne wpisanie do KS LOK CZART – wynosi jednorazowo 200,00 zł.
  • Członkowie KS LOK CZART Sucha Beskidzka, którzy nie uregulują składek w wyżej wymienionym terminie, zostaną skreśleni z listy członków Klubu, ponowne wpisanie do klubu płatne jak wyżej.

Indywidualne przypadki w sprawie płatności, zgłoszone wcześniej, do władz Klubu, będą rozpatrywane przez Zarząd KS LOK CZART w Suchej Beskidzkiej w sposób odrębny.

Numer Konta

PEKAO SA:
76 1240 4722 1111 0000 4850 5585

z dopiskiem:
Składka członkowska KS LOK CZART Sucha Beskidzka

Cennik amunicji

Dla osób niezrzeszonych w klubie:

9 mm Luger – 3,20 zł szt. (przy zakupie minimum 25 szt).

9 mm Makarow – 3,70 zł szt. (przy zakupie minimum 25 szt).

5,6 mm boczny zapłon 2,20 zł szt. (przy zakupie minimum 50 szt).

12 mm Trap 3,50 zł szt. (przy zakupie minimum 10 szt).

Tarcza 1 zł szt.

Dla członków Klubu Strzeleckiego CZART:

9 mm Luger 1,40 zł szt.

9 mm Makarow 1,60 zł szt.

5,6 mm boczny zapłon 0,60 zł szt.

12 mm Trap 1,60 zł szt.

Tarcza 1 zł szt.