Zarząd klubu LOK CZART

Zarząd klubu LOK CZART

Prezes Zarządu – Grzegorz Hudziak
V-ca Prezes – Tadeusz Kowalcze
Sekretarz – Leszek Łata
Skarbnik – Kacper Kowalcze
Członek Zarządu – Jarosław Kadela

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Maciej Kupiec
Z-ca Przewodniczącego – Marek Bogacz
Sekretarz – Grzegorz Mazur