REALIZOWANE ZADANIA

 

Realizacja zadań publicznych

Gmina Sucha Beskidzka

  • Popularyzacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji w latach  2021/2025 w formie zajęć, treningów oraz zawodów strzeleckich z broni kulowej i pneumatycznej.
  • Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej, prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.
  • Zwiększenie dostępności mieszkańców do zajęć sportowych oraz organizowanie otwartych zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców miasta w strzelectwie sportowym w latach 2021/2025.

Powiat Suski

Prowadzenia szkoleń dla młodzieży ze Szkół Ponad Podstawowych powiatu suskiego w strzelectwie sportowym z broni pneumatycznej i kulowej w ramach Szkolnej Ligi Strzeleckiej.

Gmina Andrychów

Popularyzacja sportów łączności oraz miasta Andrychów poprzez:

  • zorganizowanie i przeprowadzenia zawodów HF/UHF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym pod patronatem Burmistrza Andrychowa okazji dni Andrychowa.
  • zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów HF o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym z okazji 25-lecia Klubu Łączności LOK „DELTA” SP9KUP pod patronatem Burmistrza Andrychowa.