INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KLUBU

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ NA KOLEJNY ROK

 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na kolejny rok należy składać PAPIEROWO  (bezpośrednio w klubie) i  ELEKTRONICZNIE przez portal PZSS.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 30 listopada 

Drugi termin składania wniosków upływa 31 grudnia

Po drugim terminie opłata za przedłużenie licencji zawodniczej wzrasta o 100 %

Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do portalu PZSS.  Adres do portalu https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem się do portalu PZSS, zgłoś ten problem do Zarządu klubu.

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”, po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”. Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”. Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

W związku ze zmianą „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji, więc należy dostarczyć do klubu informację, gdzie odbyły się brakujące starty. Zawodnicy, którzy mają starty wykonane na naszych zawodach Klubu Strzeleckiego LOK CZART w Suchej Beskidzkiej nie muszą nic dostarczać. Sprawdzenia dokonujemy na podstawie naszej bazy, natomiast zawodnicy, którzy startowali na zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację, (rezultaty z zawodów). Forma przekazania tej informacji jest dwojaka, e-mail: [email protected] lub papierowo do Zarządu klubu. Wniosek papierowy, obowiązkowy jest dla wszystkich.

Starty wymienione we wnioskach są weryfikowane, jeżeli startu nie będzie można potwierdzić, wniosek nie będzie dalej procesowane.

Jeżeli nie ma możliwości potwierdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów, to należy dostarczyć komunikat z zawodów z potwierdzeniem przez organizatora.

Płatność za licencję zawodniczą na kolejny rok można uiszczać na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w Zarządzie klubu.
 2. Przelewem zgodnie z poniższym opisem.

Opłatę za przedłużenie licencji na kolejny rok w wysokości 60 zł.

OSOBY OPŁACAJĄCE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE Z PRZEZNACZENIEM NA OPŁACENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ NA KOLEJNY ROK, PROSZONE SĄ O DOKŁADNE OPISYWANIE, WZÓR PONIŻEJ:   

 • imię i nazwisko
 • nazwa klubu (KS LOK CZART Sucha Beskidzka)
 • składka członkowska z przeznaczeniem na opłatę za licencji zawodniczą
 •  NOWY NUMER KONTA!!!
 • numer konta: PEKAO SA  96 1240 6292 1111 0011 2343 0949

OBOWIĄZKOWO Proszę o przesłanie potwierdzenia przelewu na e-mail: [email protected]

WSZYSTKIE PRZELEWY OPISANE NIEZGODNIE Z OPISEM BĘDĄ ZWRACANE!!!

Zatwierdzenie wniosku o licencję zawodniczą następuję po spełnieniu poniższych wymogów:

 1. Złożenie wniosku papierowego + komunikaty (dotyczy startów w innych klubach).
 2. Złożenie wniosku elektronicznego przez portal PZSS
 3. Opłata za licencję zawodniczą.
 4. Pozytywna weryfikacja startów.

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, czyli:

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok bieżący lub posiadają patent strzelecki i składają wniosek o licencję po raz pierwszy,

– startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez MZSS lub PZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów, czyli: jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:

– 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
– jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
– jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Starty mogą być na jednych zawodach. Jako start nie są liczone zawody, lecz udział w poszczególnych konkurencjach. Na jednych zawodach można wystartować kilka razy i wtedy każdy start liczy się jako kolejna konkurencja.

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w roku kalendarzowym, do przedłużenia licencji na kolejny rok, będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem KS LOK CZART, wpłata gotówką przed egzaminem:

Pierwsza konkurencja 1000 zł, każda kolejna 500 zł.

Egzaminy będą organizowane po wcześniejszym, minimum 2-tygodniowym zgłoszeniu do PZSS chęci przeprowadzenia takiego egzaminu.