INFORMACJE DLA CZŁONKÓW KLUBU

PRZEDŁUŻENIE LICENCJI ZAWODNICZEJ NA KOLEJNY OKRES

 

Wnioski o przedłużenie licencji zawodniczej PZSS na kolejny rok należy składać PAPIEROWO + opłatę w Zarządzie klubu i ELEKTRONICZNIE przez portal PZSS.

Pierwszy termin składania wniosków upływa 30 listopada 

Drugi termin składania wniosków upływa 31 grudnia

Po drugim terminie opłata za przedłużenie licencji zawodniczej wzrasta o 100 %

Każdy zawodnik ma indywidualny dostęp do tego portalu. Jeżeli jeszcze do niego nie logowaliście się, to należny to zrobić i przede wszystkim sprawdzić czy wpisane tam dane są kompletne i poprawne. Adres do portalu https://portal.pzss.org.pl/

Login to wasz adres email podany w deklaracji, a przy pierwszym logowaniu hasło to wasz numer pesel.

Jeżeli masz problem z zalogowaniem się do portalu PZSS, zgłoś ten problem do Zarządu klubu.

Aby złożyć wniosek, należy po zalogowaniu się do portalu PZSS wejść w zakładkę „licencje i patenty”, po prawej stronie w wierszu „licencja zawodnicza” będzie link „przedłuż licencję”. Przeczytaj uważnie instrukcję i kliknij na wytłuszczony tekst w pkt. 4., zaznacz przedłużane dyscypliny i zakończ procedurę klikając na „złóż wniosek”. Po poprawnym przejściu procedury w zakładce „wnioski” pokaże się u Ciebie informacja, że wniosek jest złożony i oczekuje na decyzję klubu.

Wnioski o przedłużenie licencji można składać od 1 listopada do 15 grudnia – jest to nasz wymóg klubowy. Zawodnicy, którzy będą składać wnioski po 15 grudnia będą ponosili dodatkowe opłaty za obsługę, extra.

W związku ze zmianą „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, Przypominamy, że to na zawodniku spoczywa obowiązek wykazania się startami niezbędnymi do przedłużenia licencji, więc należy dostarczyć do klubu informację, gdzie odbyły się brakujące starty. Zawodnicy, którzy mają starty wykonane na naszych zawodach Klubu Strzeleckiego LOK CZART w Suchej Beskidzkiej nie muszą nic dostarczać. Sprawdzenia dokonujemy na podstawie naszej bazy, natomiast zawodnicy, którzy startowali na zawodach poza klubem muszą dostarczyć informację, gdzie i jaki start, (jaka dyscyplina) się odbył. Forma przekazania tej informacji jest dwojaka, emailem na nasz adres lub papierowo do Zarządu klubu.

Jeżeli nie ma możliwości sprawdzenia komunikatu na stronie organizatora zawodów to należy dostarczyć komunikat z tych zawodów potwierdzony przez organizatora.

Starty wymienione we wnioskach są weryfikowane, jeżeli startu nie będzie można potwierdzić wniosek nie będzie dalej procesowane.

Płatności za przedłużenie licencji.

Opłatę za przedłużenie licencji na 2022 w wysokości 60 zł należny wpłacić bezpośrednio w Zarządzie klubu z równoczesnym złożeniem wniosku elektronicznego.

 

Wnioski mogą składać członkowie, którzy spełniają wymogi „Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego”, czyli:

– nie byli karani dyscyplinarnie za wykroczenia przeciwko przepisom obowiązującym w strzelectwie sportowym,

– posiadają licencje zawodniczą na rok bieżący lub posiadają patent strzelecki i składają wniosek o licencję po raz pierwszy,

– startowali na zawodach ujętych w kalendarzu imprez MZSS lub PZSS

– mają odpowiednią minimalną ilość startów, czyli: jeżeli posiadamy licencję w trzech dyscyplinach to powinno być:

– 4 starty w dowolnej jednej dyscyplinie i po dwa starty w pozostałych dwóch dyscyplinach,
– jeżeli w dwóch dyscyplinach – to w jednej 4 starty w drugiej 2 starty,
– jeżeli w jednej – to 4 starty w tej dyscyplinie,

Starty mogą być na jednych zawodach. Jako start nie są liczone zawody, lecz udział w poszczególnych konkurencjach. Na jednych zawodach można wystartować kilka razy i wtedy każdy start liczy się jako kolejna konkurencja.

Egzaminy na przedłużenie licencji

Dla zawodników, którzy nie wyrobili startów w 2021 do przedłużenia licencji na rok 2022 będą organizowane zgodnie z przepisami PZSS egzaminy na przedłużenie licencji – p.8 Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczej .

Opłaty za egzamin zgodnie z cennikiem KS LOK CZART, wpłata gotówką przed egzaminem:

Pierwsza konkurencja 1000 zł, każda kolejna 500 zł.

Egzaminy będą organizowane po wcześniejszym, minimum 2-tygodniowym zgłoszeniu do PZSS chęci przeprowadzenia takiego egzaminu.