SZKOLENIE STRZELECKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2023

SZKOLENIE STRZELECKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY LATO 2023

Zarząd Powiatowy LOK w Suchej Beskidzkiej zaprasza dzieci i młodzież w wieku od lat 10 do lat 18 na bezpłatne szkolenia strzeleckie, które odbywać się będą na terenie strzelnicy sportowej w Suchej Beskidzkiej na ul. Makowskiej.

Szkolenia odbywać się będą w miesiącu lipcu w następujących terminach:

– dwa razy w tygodniu od godziny 10.00 do godziny 13.00 w następujących dniach:

06.07.,11.07.,13.07.,18.07.,20.07.,25.07. (wtorki oraz czwartki) i zostaną zakończone podsumowującymi zawodami strzeleckimi w dniu 27.07.2023 r. (czwartek). Ponadto w trakcie szkoleń przewiduje się poświęcić jeden dzień na pokazanie grupie rożnych rodzajów broni, które są w posiadaniu Stowarzyszenia LOK w Suchej Beskidzkiej.

Ilość miejsc jest ograniczona – 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Nabór na szkolenie rozpocznie się w sobotę 24 czerwca i trwać będzie do piątku 30 czerwca, bądź krócej w zależności od liczby dostępnych miejsc.

W celu zgłoszenia się na szkolenie należy wysłać na adres mailowy: [email protected] następujące dane:

– imię i nazwisko kursanta, wiek, tel. kontaktowy do opiekuna i kursanta oraz adres zamieszkania. Osoby zakwalifikowane na szkolenie zostaną poinformowane o tym drogą elektroniczną i poproszone o przesłanie skanu oświadczenia i zgody opiekuna prawnego (załącznik).

REGULAMIN

OŚWIADCZENIE