KALENDARZ IMPREZ NA ROK 2023

Od 30 stycznia do 12 lutego – Ferie na strzelnicy pneumatycznej LO Sucha B.

Kwiecień – eliminacje do Srebrnych Muszkietów 2023 – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

Maj – Otwarte zawody strzeleckie Suska Majówka – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

Lipiec szkolenie strzeleckie dla dzieci i młodzieży – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

13 sierpnia Dzień otwarty strzelnicy – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

6 września – XV Zawody Władz Samorządowych – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

9 listopada – Zawody strzeleckie władz samorządowych z okazji św. Niepodległości – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

10 listopada –Drużynowe zawody strzeleckie zakładów pracy z okazji św. Niepodległości – strzelnica sportowa LOK Sucha B.

12 listopada – Otwarte zawody strzeleckie z okazji św. Niepodległości – strzelnica sportowa LOK Sucha B.