Regulamin konkurencji Pcz-10d

Regulamin konkurencji
Pcz-10d – Pistolet centralny zapłon 10 strzałów cz. dokładna

1. Miejsce rozgrywania konkurencji:
Strzelnica Sportowa – Sucha Beskidzka
Adres: 34-200 Sucha Beskidzka ul. Makowska

2. Zasady rozgrywania konkurencji
Konkurencja Pistolet Centralny Zapłon rozgrywana jest zgodnie z przepisami ISSF
Odległość: 25m
Cel: Papierowa Tarcza Pistolet Sportowy
Oddawanie strzałów: Pistolet można trzymać i strzelać z niego tylko jedną ręką. Nadgarstek musi być widoczny i pozbawiony podparcia.
Inne: – na stanowisku strzeleckim może znajdować się tylko jeden pistolet i jeden magazynek
– w czasie trwania konkurencji należy stosować wskaźniki bezpieczeństwa
– dopuszczalne jest stosowanie strojów i wyposażenia wyczynowego zgodnego z przepisami ISSF
– zgodnie z przepisami ISSF zabronione jest stosowanie aktywnych ochronników słuchu.
– zalecane jest stosowanie okularów ochronnych oraz pasywnych ochronników słuchu
W czasie konkurencji wydawane są komendy:
CZAS PRZYGOTOWAWCZY 5 MINUT
KONIEC CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO
DO SERI PRÓBNEJ ŁADUJ
SERIA PRÓBNA PIĘCIOSTRZAŁOWA CZAS 5 MINUT START
STOP ROZŁADUJ
DO SERII OCENIANEJ DZIESIĘCIO STRZAŁOWEJ ŁADUJ
SERIA OCENIANA DZIESIĘCIO STRZAŁOWA CZAS 10 MINUT START
STOP ROZŁADUJ
Przebieg konkurencji:
Tylko i wyłącznie na wezwanie sędziego zawodnicy mogą zajmować wskazane stanowiska strzeleckie.
Czas przygotowawczy: 5 min
Strzały próbne: 5 strzałów – do tarczy próbnej – czas 5 min
Strzały oceniane: Seria 5 + 5 strzałów do jednej tarczy – czas 10 min
Broń i amunicję można wyciągnąć z pojemników / kaset na stanowisku strzeleckim na polecenie prowadzącego
strzelanie – Sędzia Główny strzelań pistoletowych 25 m – na komendę POCZĄTEK CZASU PRZYGOTOWAWCZEGO. Na komendę ŁADUJ należy załadować magazynek lub pistolet nie więcej niż pięcioma nabojami. W czasie serii ocenianych 10 strzałowych pierwsze 5 naboi ładujemy na komendę, kolejne pięć ładujemy bez komendy po oddaniu wszystkich pierwszych 5 strzałów.
Po zakończeniu serii ocenianej broń do pojemników/kaset można schować dopiero po sprawdzeniu przez sędziego.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicach każdorazowo po usłyszeniu komendy STOP należy natychmiast przerwać strzelanie.

3. Broń i amunicja
Może być używany pistolet każdego typu na naboje centralnego zapłonu o kalibrze 7.62mm (0.30”) do 9.65 (0.38”),
który spełnia wymogi zgodnie z ISSF:
 Maksymalna masa pistoletu: 1400 g
 Opór spustu min.: 1000 g
 Długość lufy max.: 153 mm
 Długość linii celowania: 220 mm
 Wymiary pudełka kontrolnego: 300 x 150 x 50

4. Ocena tarcz
Ze względów technicznych ocena tarcz odbywa się w biurze obliczeń zawodów niezwłocznie po ich dostarczeniu przez sędziów pomocniczych.

5. Wyłonienie zwycięzcy
W celu wyłonienia zwycięzcy w konkurencji sumuje się uzyskane punkty, uzyskując tym samym rezultat końcowy zawodnika. Zawodnik z najwyższą ilością punktów zwycięża konkurencję.
W przypadku, gdy wystąpią takie same rezultaty końcowe u zawodników wygrywa ten kto ma większą ilość dziesiątek centralnych, największej ilości poszczególnych punktów od największych, dla miejsc od czwartego zajmowane są miejsca ex aequo.

6. Bezpieczeństwo
Nie przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, przepisów PZSS, ISSF lub zasad określonych w regulaminie zawodów spowoduje dyskwalifikację.